ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όσα δημοσιεύονται στο blog είναι προσωπικές απόψεις ή αποτέλεσμα εργασίας του κατόχου του και ως εκ τούτου αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία.

Επομένως, κατά την αναδημοσίευση άρθρων (ή τμημάτων άρθρων) θα πρέπει να γίνεται σαφής παραπομπή στην πηγή και αναγραφή του σχετικού συνδέσμου (link).

Οποιαδήποτε απόκλιση από τα προαναφερθέντα δύναται να έχει νομικές συνέπειες.

Pin It