Category

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Category

Παράδειγμα Ένας γονιός θέλει να μοιράσει στα τρία παιδιά του 26200 ευρώ, ανάλογα προς την ηλικία κάθε ενός από αυτά που είναι ως εξής: Το 1ο είναι 22 ετών, το 2ο είναι 19 ετών και το 3ο είναι 15 ετών. Να υπολογιστεί το ποσό που θα πάρει κάθε παιδί. Λύση Προσθέτουμε τις ηλικίες των παιδιών και έχουμε: 22+19+15=56. Έτσι μερίζουμε τα 26200 ευρώ ανάλογα προς τις ηλικίες των παιδιών. Το 1ο παιδί θα πάρει 26200 × (22÷56) = 10292,86 ευρώ Το 2ο παιδί θα πάρει 26200 × (19÷56) = 8889,29 ευρώ Το 3ο παιδί θα πάρει 26200 × (15÷56) = 7017,86 ευρώ * Τα νούμερα είναι στρογγυλοποιημένα στο 2ο δεκαδικό. FB Tags: #calculations #μερισμός #softexperia #mindstormGR / fb : Softexperia.com

Computing Breakeven Quantity / Υπολογίζοντας το νεκρό σημείο πωλήσεων (ποσότητα) A canoe company sells paddles for $20 each. The unit variable cost is $15, and the fixed costs are $3000. How many paddles must be sold to breakeven? Μια εταιρία που φτιάχνει κανό, πουλά τα κουπιά με τιμή $20 το τεμάχιο. Το μεταβλητό κόστος παραγωγής είναι $15, και τα σταθερά κόστη είναι $3000. Πόσα κουπιά πρέπει να πουλήσει για να μην έχει ούτε κέρδος ούτε ζημιά (νεκρό σημείο πωλήσεων); Solution / Λύση Step 1 (Βήμα 1) Unit Selling Price (Τιμή Πώλησης Τεμαχίου) $20 – Unit Variable Cost (Μεταβλητό Κόστος Τεμαχίου) $15 = Gross Profit Margin (Μικτό Περιθώριο Κέρδους) $5 Step 2 (Βήμα 2) Fixed Costs (Σταθερά Κόστη) $3000 / Gross Profit Margin (Μικτό Περιθώριο Κέρδους) $5 = 600 paddles must be sold to breakeven (600 κουπιά πρέπει να πουληθούν για το νεκρό σημείων πωλήσεων) Equation for calculating GPM %…

IN.EM.Υ – ΕΣΕΕ (Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα έρευνας θερινών εκπτώσεων 2022: «Ο Τουρισμός δεν κατόρθωσε να αντισταθμίσει τις πιέσεις από τις ανατιμήσεις και την κρίση ενέργειας» Οι θερινές εκπτώσεις του 2022 ολοκληρώθηκαν σε ένα περιβάλλον πολλαπλών αντιφάσεων. Η κρίση στην αγορά ενέργειας φαίνεται πως επιδρά χωρίς χρονική υστέρηση και με διττό τρόπο στη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων: Άμεσα, λόγω της αύξησης του λειτουργικού κόστους και έμμεσα λόγω της απομείωσης της εσωτερικής ζήτησης, εξαιτίας της πτώσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Επιπρόσθετα, η πληθωριστική κρίση, η οποία έχει ενταθεί λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, επηρεάζει καθοδικά τις προσδοκίες για το χειμώνα, καθιστώντας τα καταναλωτικά πρότυπα περισσότερο συσταλτικά. Από την άλλη πλευρά, η εντυπωσιακή αύξηση των τουριστικών αφίξεων και εισπράξεων τονώνει σημαντικά την εξωτερική ζήτηση, τόσο σε σύγκριση με το 2020, κυρίως, αλλά και το 2021. Ως εκ τούτου, οι τουριστικές αγορές καταγράφουν αρκετά πιο έντονη δυναμική…

Profit margin is the difference between the total cost to run your business and the total revenue it brings in. The higher your profit margin, the more money your business gets to keep. Profit margin is calculated with selling price (or revenue) taken as base times 100. It is the percentage of selling price that is turned into profit, whereas “profit percentage” or “markup” is the percentage of cost price that one gets as profit on top of cost price. While selling something one should know what percentage of profit one will get on a particular investment, so companies calculate profit percentage to find the ratio of profit to cost. Profit margin = ((Sell Price – Buy Price) / Sell Price)*100 Profit Percentage or Markup = ((Sell Price – Buy Price) / Buy Price)*100

You wish to save some money for renovating your house in 5 years. You deposit 2,000 EUR to your saving account at an interest rate of 3% compounded quarterly. Furthermore, you are going to add 100 EUR at the beginning of each month. How much money will there be in your saving account in 5 years? Formula for Cell B11 (Future Value) =FV(B7/B5;B6*B5;B9;B8;B10) According to Excel FV calculator – around 4,300 EUR. FB Tags : #excel_tips #calculations #future_value #softexperia / fb : Softexperia.com / www.softexperia.com Read also Data Analysis Αν θέλετε να κάνετε κάποια συλλογή/ανάλυση δεδομένων για να βελτιώσετε τις δραστηριότητες σας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Email : info@softexperia.com Mobile : 6945 849400 www.softexperia.com Follow us on Linkedin : Softexperia #softexperia #data_analysis #python #excel_tips #decision_making #dataanalysis #dataanalytics

Ερώτηση Αν η τιμή πώλησης του κιλού είναι 5,90 ευρώ και το μεταβλητό κόστος του κιλού 3,24 ευρώ, ποιο είναι το ποσοστό μικτού κέρδους (gross profit margin) επί της τιμής πώλησης; Απάντηση 1) Γνωρίζουμε ότι το μεταβλητό κόστος κιλού είναι 3,24 ευρώ. 2) Αφαιρούμε από την τιμή πώλησης κιλού 5,90 ευρώ, το μεταβλητό κόστος κιλού 3,24 ευρώ 5,90 – 3,24 = 2,66 ευρώ 3) Διαιρούμε τη διαφορά δηλ. το 2,66 με την τιμή πώλησης δηλ. το 5,90 και βρίσκουμε το ποσοστό μικτού κέρδους επί της τιμής πώλησης 2,66 / 5,90 = 0,4508 ή 45,08% FB Tags : #softexperia #κοστολόγηση_softexperia / www.softexperia.com

Πόσα θα χρειαζόταν να πληρώσετε για μια επιχείρηση; Ποια θα επιλέγατε; Πόσα θα μπορούσατε να ζητήσετε για την πώληση της δικής σας νεοφυούς επιχείρησης (startup); Πώς μπορούμε να εκτιμήσουμε πόσο αξίζουν αυτές οι εταιρείες; Πώς μπορούμε να εκτιμήσουμε τη δική μας εταιρεία; Υπάρχει μόνο μια ακριβής απάντηση στην ερώτηση αυτή : ό,τι διατίθεται να πληρώσει η πλευρά του αγοραστή και να αποδεχθεί η πλευρά του πωλητή! Όταν εκτιμούμε την αξία, πρέπει να λάβουμε υπόψη ορισμένες προϋποθέσεις. Παρακάτω δίνουμε αρκετά παραδείγματα οικονομικών δεικτών, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους μη οικονομικούς δείκτες, τους οποίους θα συζητήσουμε αργότερα στα πλαίσια του συστήματος μέτρησης δεικτών προόδου. Οι παράγοντες αυτοί (μη οικονομικοί) μπορούν να υπερτερούν οποιασδήποτε οικονομικής εκτίμησης, καθώς η τελευταία βασίζεται στην καταγεγραμμένη παρελθούσα πορεία της εταιρείας, παρά στις δυνατότητές της για το μέλλον. Όταν θέλετε να δώσετε αξία σε μία εταιρεία, πρέπει πρώτα να λαμβάνετε υπόψη περισσότερους από έναν δείκτες έτσι…

Σκέφτεται κάποιος να επενδύσει σήμερα 10000 ευρώ σε μια επιχείρηση η οποία υπόσχεται ότι θα δώσει σ’ αυτόν για δύο συνεχή έτη από σήμερα και στο τέλος κάθε έτους 5000 ευρώ και 5200 ευρώ αντίστοιχα. Αν το επιτόκιο ανατοκισμού είναι 2%, τότε να εξετασθεί αν είναι συμφέρουσα ή μη η επένδυση. Βρίσκουμε την αρχική αξία της ράντας: A = 5000/((1 + 0,02)¹) + 5200/((1 + 0,02)²) = 9900,04 Επειδή Α = 9900,04 < 10000, η επένδυση είναι μη συμφέρουσα. Αν στο προηγούμενο παράδειγμα είχαμε Α > 10000, τότε η επένδυση θα ήταν συμφέρουσα. Επίσης, αν Α = 10000, τότε με την επένδυση δεν θα είχαμε ούτε κέρδος ούτε ζημία. Αν στο προηγούμενο παράδειγμα η επιχείρηση υποσχόταν ότι θα δώσει σ’ αυτόν για δύο συνεχή έτη από σήμερα και στο τέλος κάθε έτους 5000 ευρώ και 5400 ευρώ αντίστοιχα, τότε η επένδυση θα ήταν συμφέρουσα γιατί το Α δηλ. η αρχική…

Αν απλά αλλάξετε μια καταναλωτική σας συνήθεια και αγοράσετε ένα ή δύο ελληνικά προϊόντα ανά εβδομάδα π.χ. έναν αφρό ξυρίσματος & ένα πακέτο ξυραφάκια ξυρίσματος αξίας περίπου 5 ευρώ τότε συνεισφέρετε 260 ευρώ στην εθνική παραγωγική διαδικασία (5 ευρώ Χ 52 εβδομάδες). Αν αυτό το κάνουν π.χ. 100 άνθρωποι τότε το ποσό γίνεται 26.000 ευρώ 1000 άνθρωποι τότε το ποσό γίνεται 260.000 ευρώ 10000 άνθρωποι τότε το ποσό γίνεται 2.600.000 ευρώ 100000 άνθρωποι τότε το ποσό γίνεται 26.000.000 ευρώ Σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν τέτοια αξιόλογα προϊόντα. Με σεβασμό σε όλες τις ελληνικές και ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ψάξτε, δοκιμάστε, συγκρίνετε και αποφασίστε. Μια μικρή αλλαγή συνήθειας, μια συνεισφορά στο ελληνικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Αν δεν το κάνουμε τώρα, τότε πότε; FB Tags : #hellenicland #greece #ελλάδα #hellenic_land / www.hellenic-land.com

Τι θα ήθελα να βλέπω online real time. Μιας και φτιάχνονται πολλές πλατφόρμες και λέμε ότι έχουμε πλέον το know how. 1. Τι ποσοστό του ΑΕΠ πάει στην παιδεία και στην υγεία (προϋπολογισμός και απολογισμός) 2. Τι ποσοστό του ΑΕΠ πάει σε αμυντικές δαπάνες (προϋπολογισμός και απολογισμός) 3. Τι ποσοστό αιτήσεων συντάξεων έχουν γίνει και τι ποσοστό συντάξεων έχουν εκκαθαριστεί και αποδοθεί 4. Τι ποσοστό του ΑΕΠ πάει σε βουλευτικές αποζημιώσεις (προϋπολογισμός και απολογισμός). Πόσους βουλευτές έχουμε εμείς και πόσους άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παρόμοιο πληθυσμό. Τι αναλογία υπάρχει. 5. Τι ποσοστό των βουλευτών μπορεί να διαβάζει έναν ισολογισμό και να καταλαβαίνει τι γράφει 6. Ποια η πορεία του Χρηματιστηρίου από το 1990 ή ακόμα και πιο πίσω έως σήμερα, με αναφορά στο κόμμα διακυβέρνησης, τον υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 7. Τι ποσοστό των αποφοίτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων κάνει δουλειά σχετική με το πτυχίο…

Imagine that you are about to take out a 25-year fixed-rate mortgage. The terms of the loan specify an initial principal balance (the amount borrowed) of 100000 euro and an APR of 5,75%. Payments will be made monthly. What will be the monthly payment? How much of the first payment will be interest, and how much will be principal? Answer : Monthly payment will be 629,11 euro. 479,17 euro of the first monthly payment will be interest and 149,94 euro will be principal. * Next time you discuss about a loan and you ask for a 1% lower interest rate and they tell you : “Come on, it is only 1% percent more and it does not matter.”, show them this table. And then tell them that it is only 1% more but it does matter. Α 1% lower interest rate makes a difference i.e. paying less 17696,71 euro for…

Consider a loan with an annual interest rate of 6%, a 20-year duration, a present value of 150,000 EUR (amount borrowed) and a future value of 0 (that’s what you hope to achieve when you pay off a loan). Present Value (pv) 150000 Future Value (fv) 0 Annual Interest Rate (rate) 6% Terms (Years) (nper) 20 Compounding periods per year 1 Annual Payment (pmt) -13.077,68 € Calculate the annual payment of a loan with the PMT function Τύπος κελιού F10 =PMT(F7;F8;F5;F6;0) softexperia.com

Επιταγή ονομαστικής αξίας 100 ευρώ προεξοφλείται με ετήσιο επιτόκιο ανατοκισμού 4%, 3 έτη πριν από τη λήξη της. Να βρεθούν το προεξόφλημα και η πραγματική αξία αυτής. Έχουμε : Kn = 100 ευρώ, n = 3 (years, χρόνια) και i = 0,04 (interest, επιτόκιο) Απάντηση Η πραγματική αξία Ko της επιταγής είναι 88,89 ευρώ και το προεξόφλημα E είναι 11,11 ευρώ. — #softexperia #υπολογισμός_πραγματικής_αξίας #maths #προεξόφληση

Ξεκίνησε κάποιος μια επιχείρηση με αρχικό κεφάλαιο 100000 ευρώ και μετά από 7 μήνες έβαλε συνεταίρο, ο οποίος κατέβαλλε στην επιχείρηση κεφάλαιο ίσο με το 25% του πρώτου εταίρου. 6 μήνες μετά τον 2ο συνεταίρο, μπήκε και 3ος συνεταίρος ο οποίος με τη σειρά του κατέβαλλε κεφάλαιο ίσο με το 80% του κεφαλαίου που κατέβαλλε ο 2ος εταίρος. 1 έτος μετά την είσοδο του 2ου εταίρου η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη 80000 ευρώ που πρέπει να διανεμηθούν στους 3 συνεταίρους. Α. Να γίνει μερισμός των κερδών στους εταίρους. Β. Να υπολογισθεί το κεφάλαιο της επιχείρησης και τα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων στην επιχείρηση. Λύση Ο 1ος συνεταίρος διέθεσε κεφάλαιο 100000 ευρώ για 7+12 = 19 μήνες. Ο 2ος συνεταίρος διέθεσε κεφάλαιο 100000 × 25% = 25000 ευρώ για 12 μήνες. Ο 3ος συνεταίρος διέθεσε κεφάλαιο 25000 × 80% = 20000 ευρώ για 12 – 6 = 6 μήνες. Αφού…

Ο κ. Θεοδώρου ξεκίνησε πριν από 4 μήνες μια επιχείρηση με αρχικό κεφάλαιο 50000 ευρώ. Σήμερα βάζει συνεταίρο του τον κ. Αποστόλου, ο οποίος καταβάλλει στην επιχείρηση κεφάλαιο 50000 ευρώ. Αν μετά από 8 μήνες η επιχείρηση Θεοδώρου-Αποστόλου έχει καθαρά κέρδη 48000 ευρώ, να μεριστεί το ποσό αυτό στους δύο συνεταίρους. Λύση Ο κ. Αποστόλου κατέβαλλε μετοχικό κεφάλαιο 50000 ευρώ δηλ. κεφάλαιο ίσο με αυτό του κ. Θεοδώρου. Ο μερισμός λοιπόν θα γίνει ανάλογα προς το χρόνο που τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν στην επιχείρηση. Δηλ. 12 μήνες για τον πρώτο εταίρο (κ. Θεοδώρου) και 12-4 = 8 για το δεύτερο (κ. Αποστόλου). Έτσι έχουμε: (48000 ÷ (12+8)) × 12 = 28800 δηλαδή ο κ. Θεοδώρου θα πάρει 28800 ευρώ. (48000 ÷ (12+8)) × 8 = 19200 δηλαδή ο κ. Αποστόλου θα πάρει 19200 ευρώ. FB Tags : #calculations  #υπολογισμοί  #softexperia  #mindstormGR

Pin It
AI Chatbot Avatar

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. / Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. more information / περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close