ΣΧΕΤΙΚΑ

GR – To blog αυτό είναι μια προσπάθεια αναζήτησης, έκφρασης, ανάλυσης, τεκμηρίωσης, επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και εν δυνάμει συνεργασίας με ανθρώπους που έχουν τις ίδιες ανησυχίες και προβληματισμούς.

EN – This blog is an attempt to search, express, analyze, document, communicate, engage and potentially work with people with the same concerns and interests.

 

Create your own style

FB Tags :

#style #δημιουργία #ταυτότητα

Facebook : Trifon Papadopoulos

Linkedin : Trifonas Papadopoulos

Pin It